به سایت آوو راین ارفت و ائوسکیرش خوش آمدید

به مشاوره در زمینه های پرستاری و مراقبت، راهنمایی در زمینه های شخصی و فردی، سوالهایی در ارتباط با تحصیل و یادگیری و یا مشاوره با اشخاصی که دوست دارند وقت خود را برای یاری دیگران در اختیار گذارند ( فی سبیاللهی) و با ما همکاری کنند میباشد. خطاب ما به همه ی افراد و همه ی اشخاصی است که دوست دارند در این زمینه ها با ما به دیگران یاری دهند میباشد. مهم نیست در کدام منطقه ساکن هستید و یا از چه کشوری و به چه زبانی سخن میگویید. شما میتوانید با کمال میل درباره ی سازمان ما تحقیق نمایید و در صورت تمایل همکاری با ما، با یکی از بخشها و آدرسهای ما تماس گرفته و اطلاعات لازم را کسب نمیایید. در صورت لازم همکاران ما میتوانند به زبان مادری شما با شما در ارتباط باشند و به شما راهنماییهای لازم را ارائه نمایند.

تیم آوو راین ارفت و ائوسکیرش

Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen e. V.
Zeissstraße 1
50126 Bergheim

Telefon: 02271 - 6030
Fax: 02271 - 60345
E-Mail: info-ät-awo-bm-eu.net

Google Maps